Polna odgovornost = polno življenje

Biti odgovoren za svoje življenje pomeni več, ko le prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, kar od nas pričakuje družba. Odgovornost moramo prevzeti tudi za svoje notranje emocionalno stanje, za energijo in za telo, ki ga upravljamo.

Tehnike responsible so razdeljene na 6 področij odgovornosti za:

  • vpliv in aktivnosti v okolici,
  • telo, emocije in energijo,
  • razvoj svoje identitete in znanja,
  • uravnoteženje želje po varnosti in doživljanja življenja,
  • razporejanje lastne energije in časa ter
  • etiko in naravo.