Vplivajte na druge z tehnikami ACTION

ACTION so zbrane tehnike za vplivanje na druge, npr. v prodaji, managementu, javnem nastopanju, množičnih medijih ipd. Tehnike so razporejene v 6 poglavij – komponent vpliva. Za vplivanje potrebujemo postavljene cilje, dobro povezavo, tehnike podajanja sugestij, informacije o osebi na katero vplivamo, priložnosti večje sugestibilnosti in čim večjo izpostavljenost našemu vplivu.

Komponente ACTION so:

Aim – Why – ciljanje – zakaj želimo vplivati.

Connection – What –povezava – kako se povežemo.

Techniques – How to deliver– tehnike kako vplivamo.

Identity – Who – lastnosti posameznika ali skupine – na koga vplivamo.

Opportunity – When, where – priložnost – kje in kdaj.

Numerous – How many times – kolikokrat.

Nasprotno si postavljene komponente se dopolnjujejo. Tako vpliva praktično ni če nimamo ne sposobnosti ciljanja z tehnikami v poglavju Aim ne informacij o osebi na katero želimo vplivati z Identity. Ravno tako je naš vpliv omejen če nimamo ne poznavanja tehnik podajanja sugestij z Techniques  ne velikega števila sugestij z Numerous. In nenazadnje je naš vpliv zelo majhen, če nimamo niti povezave (na primer prijateljstvo) z Connection kot tudi ne povečane sugestibilnosti (na primer transa) z Opportunity.