Vsak dan nova tehnika

PRO-ACT-erji smo skupina aktivnih ljudi, ki že desetletja zbira, ustvarja, testira in trenira najsodobnejše komunikacijske tehnike na fakultetah, v podjetjih, neprofesionalnih organizacijah (šole, vrtci) in v individualnih coaching-ih in terapijah.

Vsak udeleženec dobi od svojega trenutnega coacha dnevno eno tehniko, ki jo trenira tisti dan (tehnike so iz obeh modelov, PROPER in ACTION).  Zvečer udeleženec izpolni kratko poročilo, ki ga pregleda coach. Coach nudi povratno informacijo ter dodatna pojasnila in spodbuja udeleženca. Udeleženec je vključen tudi v treninge s skupino, kjer demonstrira naučene tehnike.  

Program je strateško zasnovana mešanica treninga, aktivnosti in svetovanja za postopno uresničevanje vaših sanj. Odgovornost za vaš uspeh je tudi na vaši strani.

Kontaktirajte nas