Usmerjena energija pomeni moč

Energija ni usmerjena (ne negativno ne pozitivno), je samo ali pa je ni. Ko slišimo besedo negativna energija se le to nanaša na spremljajoče tolmačenje emocij in posledično govorice telesa.

V življenju si želimo ustvarjati zadosti energije in le to usmerjati v želeno smer. Moč je torej energija, ki je usmerjena. Se pravi energija mora biti čim večja, razpršenost energije pa čim manjša.

Ljudje, ki so vsepovsod, ustvarjajo veliko energije, a jo tako razpršijo, da ne doživijo tistega, kar si želijo. Na drugi strani nekateri imajo fokus, a ne ustvarjajo zadosti energije, da bi imeli moč.

Obvladovanje in ustvarjanje energije – Moč je pomemben gradnik PROPER modela saj je kontrast Peaceful (umirjenosti).

Brez moči ni umirjenost in brez umirjenost ni prave moči. Nihanje med obema skrajnostnima je bistveno za polno življenje. Področja tehnik pokrivajo:

  • Telo, zdravje.
  • Energija okolja.
  • Varnosti in usmerjanje energije.
  • Tehnike za ustvarjanje energije.
  • Inspiracija za aktivnosti.
  • Osredotočenost, disciplina, odločnost.