Več sugestij ob pravem trenutku

Vendar, ko se povečuje število sugestij je vedno tveganje, da gredo na zavedno raven, kjer jih bo sogovornik začel zavračati. S tem lahko nevešči dosežejo celo negativni učinek in postanemo vsiljivi. Mojstri na drugi strani imajo tehnike kako planirati zelo veliko število sugestij ob pravem trenutku na nezavedni ravni.

Numerous v osnovi pomeni, da več sugestij, ko podamo, več učinka le-te imajo. Vendar imamo tudi v tem poglavju veliko tehnik razdeljenih na 6 področij s katerimi dosežemo, da:

  • uporabljamo prave tehnike ob pravem času,
  • obvladujemo čas in energijo in
  • preverimo rezultat vplivanja.

Upravljanje s časom je velikega pomena v numerous saj imamo omejene resurse. Z nadzorom nad časom in energijo si omogočimo, da razporedimo čas na aktivnosti, kjer imamo velik vpliv in zmanjšamo porabo časa na nepomembnih opravilih.

Razporejanje sugestij in izbor le-teh je tako zelo pomemben, ker nam lahko omogoči, da podamo več sugestij, kot bi jih drugače, da so sugestije bolj koncentrirane in je čas, ko lahko vplivamo na drugega daljši.