Življenje je doživljanje in dajanje

Biti odprt pomeni, da želim sodelovati v življenju okoli sebe. Sebe projiciram kot zelo odprto osebo, ki želi deliti in ustvarjati energijo v dinamiki družbe. Biti pro-aktiven je mogoče le, če družbo in s tem življenje vedno znova okušamo.

Odprtost hkrati pomeni tudi večjo zavestno zaznavo doživetij. Tehnike za povečanje odprtosti razporedimo na naslednjih 6 področij:

  • zavedni odziv,
  • enakost odnosa do vsakogar,
  • odprtost misli za katerokoli idejo, misel (ni omejitev v mislih),
  • emocionalna odprtost do drugih,
  • prispevanje emocij in energije drugim in
  • tehnike učenja in mentoriranja drugih