Ciljanje pomeni usmeriti sugestije

Postavljanje ciljev je v vplivanju zelo pomembno, ker usmerja naše sugestije v želeno smer s čimer dosežemo večji vpliv.  Vendar v komunikaciji ne govorimo samo o postavljanju ciljev določenega pogovora, temveč gre za nenehno aktivnost postavljanja ciljev skozi celotni pogovor. Pri tem v okviru želenega končnega rezultata nenehno postavljamo nove cilje glede na razvoj komunikacije (na primer sugeriral bom nasmešek).

S konstantnim postavljanjem majhnih ciljev se svojega vpliva tudi zavedamo, kar nam pomaga pri dvigovanju samozavesti in integritete. Hkrati lahko s postavljanjem ciljem preverjamo (s spraševanjem in projekcijo), če so postavljeni cilji etični tako za vplivneža kot tudi za osebo na katero želimo vplivati.  

Cilje postavljamo v obliki:

 • Simple (preprost in pozitiven).
 • Specific (natančno opredeljen).
 • Solved (prihodnje stanje, ko je cilj izpolnjen).

Glavna področja, kjer postavimo cilje:

 • Fiziološki- Dieta in cilji vadbe.
 • Duševni – Izobraževalni cilji.
 • Duhovni – Cilji notranje izpolnitve.
 • Družina, razmerja – Družinski cilji.
 • Rekreacija – Cilji za počitnice ali zabavo.
 • Kariera – Denarni in poklicni cilji.
 • Prispevek – Dobrodelno delo.

Prvi korak je zelo pomemben. Ko imamo cilje zapisane, je lažje, ker razjasni podzavednemu in ima manjšo moč, da nas bi oviralo, da ne bi naredili prvega koraka.

Za doseganje ciljev je pomemben proces imprintanja:

 • vizualizacija rezultatov cilja v hipnotičnem stanju z obvladovanjem emocij,
 • izboljšanje submodalnosti,
 • postopni koraki in
 • ponavljajoče sugestije (npr. dnevni/tedenski pregled izpolnjevanja nalog/doseganja ciljev).