PRO-ACT komunikacijske tehnike so zbrane in več tisočkrat preizkušene tehnike, katerih namen je izboljšati komunikacijske veščine in s tem kvaliteto življenja.

Temeljijo na izboru in konstantnem testiranju na različnih področjih življenja. Poskusite si predstavljati, kako se počutite, ko vrhunske veščine uporabljate za vplivanje nase in na druge.

Kako z njimi obvladujete svoja emocionalna stanja in tako uravnotežite navznoter delo na sebi in vplivanje navzven (na primer na vaše poslovno življenje).

Pro-ACT tehnike učimo za:

Podjetja in organizacije

Neprofitne projekte

Posameznike

PRO-ACT sestavljajo 3 sklopi tehnik:

  • PRO-ACT sestavljajo 3 sklopi tehnik:
  • PROPER vsebuje tehnike katerih namen je razumevanje in obvladovanje sebe.
  • V ACTION so zbrane tehnike za vplivanje na druge, npr. v prodaji, managementu, javnem nastopanju, množičnih medijih ipd.
  • TMT – Trenerske mojstrske tehnike vsebujejo tehnike za učinkovito učenje in treniranje na vseh ravneh (praktikant, mojster, trener) PRO-ACT.

Tehnike apliciramo največ v področjih:

  • PODJETJA IN ORGANIZACIJE (predvsem na področju prodaje, pogajanj, managmenta, kadrovanja in marketinga),
  • NEPROFITNI PROJEKTI (na področju tehnik poučevanja, učenja, izboljšanje kvalitete življenja in medijske pismenosti) in
  • OSEBNA ŽIVLJENJA (največ za oseben coaching, regresijo, preokvirjanje in obvladovanja emocionalnih stanj).

Velikokrat se navedena področja prekrivajo (npr. manager potrebuje tako tehnike za vodenje kot tudi tehnike za obvladovanje svojih emocionalnih stanj), zato vsako področje PRO-ACT tehnik prinaša dodaten doprinos k vašim sposobnostim.

Ko PRO-ACT tehnike obvladate v poslovnem svetu, jih boste nezavedno uporabljali tudi v komunikaciji z bližnjimi ter drugimi in tako pridobili večji vpliv na vseh področjih vašega življenja.