SKRBIMO ZA ZASEBNOST

PRO-ACT ekipa ima najvišja načela glede anonimnosti in zasebnosti zato so vaši podatki varni.

Vaših podatkov ne bomo delili, če pa se odjavite, jih bomo sistemsko izbrisali.

Posredovanje osebnih podatkov in vaša zasebnost

Med spletnim vpisnim postopkom v na PRO-ACT akademija, Prešernova 26, 1236 Trzin, v nadaljevanju upravljalec osebnih podatkov ali upravljalec) in tudi siceršnjim obiskom spletne strani, nam (lahko) posredujete določene osebne podatke, s katerimi smo dolžni rokovati (zbiranje, shranjevanje, urejanje, brisanje) v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

Dostopnost osebnih podatkov

Dostop do osebnih podatkov je omogočen izključno upravljavcu. Vaših osebnih podatkov ne posojamo ali prodajamo, uporabljamo jih le za vnaprej definirane namene, za katere imamo vaše eksplicitno dovoljenje.

Sklopi zajemanja podatkov

Sklop 1. Prijava na listo za treninge preko ZOOM ali v živo

 • Katere osebne podatke nam posredujete? Ob prijavi nam posredujete ime, priimek, elektronski naslov in telefonsko številko.
 • Zakaj potrebujemo te podatke? Podatke potrebujemo za namen organizacije treningov in obveščanje glede urnika, sprememb ipd.
 • Koliko časa hranimo te podatke? Podatke hranimo od začetka prijave, do največ 6 mesece neaktivnosti, nato jih izbrišemo.
 • Ali te podatke delimo s kom in kdo ima vpogled vanje? Podatkov ne delimo in ne dovolimo vpogleda nikomur, ki ni v razmerju z upravljavcem.
 • Kako shranjujemo, obdelujemo in uporabljamo te podatke? Za sprejemanje vaših podatkov uporabljamo temu namenjen spletni obrazec. Podatki se pošiljajo preko varne povezave in shranjujejo v podatkovni zbirki na strežniku. Vaše prijave in podatke lahko sprejmemo tudi neposredno na poslovnih prostorih oz. po telefonu (enostaven pisni seznam udeležencev). Podatkov ne obdelujemo in ne uporabljamo na druge načine.

Sklop 2. Vpis v PRO-ACT članstvo

 • Katere osebne podatke posredujete ob vpisu? Ob vpisu nam posredujete ime, priimek, naslov bivališča, številko mobilnega telefona, elektronski naslov, datum rojstva in spol.
 • Zakaj potrebujemo te podatke? Podatke potrebujemo izključno za to, da izpolnimo razlog, zaradi katerega smo jih potrebovali (plačila, obveščanje (z vašim dovoljenjem) o novostih, spremembah urnika, dogodkih ipd., svetovanje glede vadbe in ostalih storitev, dostop do spletne strani (z vašim dovoljenjem)).
 • Koliko časa hranimo te podatke? Te podatke hranimo, dokler ne zahtevate izbrisa.
 • Ali te podatke delimo s kom in kdo ima vpogled vanje? Podatkov ne delimo in ne dovolimo vpogleda nikomur, ki ni v delovnem razmerju z upravljavcem. Podatke posredujemo tretjim osebam le, ko je to nujno (npr. posredovanje obveznih podatkov banki zaradi plačila preko trajnega naloga).
 • Kako shranjujemo, obdelujemo in uporabljamo te podatke? Z vašim dovoljenjem preko aplikacijskega vmesnika vaše osebne podatke in podatke o kupljenih storitvah uporabljamo tudi zato, da vam omogočimo dostop do spletne strani in različnih storitev oz. aplikacij, ki jih ta spletna stran omogoča aktivnim članom PRO-ACT.

Sklop 3. Prijava na seminarje in ostale dogodke, ki jih organiziramo

 • Katere osebne podatke nam posredujete? Ob prijavi nam posredujete ime, priimek, elektronski naslov in telefonsko številko.
 • Zakaj potrebujemo te podatke? Podatke potrebujemo za namene organizacije seminarja oz. dogodka in obveščanje glede urnika, sprememb ipd.
 • Koliko časa hranimo te podatke? Te podatke hranimo do konca dogodka. Po dogodku jih izbrišemo.
 • Ali te podatke delimo s kom in kdo ima vpogled vanje? Podatkov ne delimo in ne dovolimo vpogleda nikomur, ki ni v razmerju z upravljavcem. Omejeno količino osebnih podatkov posredujemo tretjim osebam le, ko je to nujno (npr. rezervacija prenočišča ipd.).
 • Kako shranjujemo, obdelujemo in uporabljamo te podatke? Za sprejemanje vaših podatkov uporabljamo komunikacijo preko elektronskih naslovov (običajno preko neposrednega spletnega obrazca) ali pa vaše prijave in podatke sprejmemo neposredno na recepciji centra oz. po telefonu (enostaven pisni seznam udeležencev). Podatkov ne obdelujemo in ne uporabljamo na druge načine.

Sklop 4. Prijava na e-novice

 • Katere osebne podatke nam posredujete? Ob prijavi nam posredujete elektronski naslov ter ime (opcijsko) in priimek (opcijsko).
 • Zakaj potrebujemo te podatke? Podatke potrebujemo za namene pošiljanja e-novic in personalizacije obvestil.
 • Koliko časa hranimo te podatke? Te podatke hranimo, dokler ne zahtevate izbrisa.
 • Ali te podatke delimo s kom in kdo ima vpogled vanje? Podatkov ne delimo in ne dovolimo vpogleda nikomur, ki ni v delovnem razmerju z upravljavcem.
 • Kako shranjujemo, obdelujemo in uporabljamo te podatke? Za sprejemanje vaših podatkov uporabljamo temu namenjen spletni obrazec. Podatki se pošiljajo preko varne povezave in shranjujejo v podatkovni zbirki na strežniku. Podatkov ne obdelujemo in ne uporabljamo na druge načine.

Vaše pravice glede posredovanih osebnih podatkov

Vaše pravice glede osebnih podatkov določa GDPR:

 • pravica do obveščenosti: vsakič, ko nam nameravate zaupati podatke, vam najprej pojasnimo, zakaj potrebujemo podatke, kako bomo z njimi rokovali ipd;
 • pravica do informacije, ali imamo oz. hranimo vaše osebne podatke;
 • pravica do vpogleda v podatke, ki jih imamo o vas;
 • pravica do popravka in pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov;
 • pravica do omejitve obdelave (zbiranje, shranjevanje, strukturiranje, spreminjanje, izbris ipd.);
 • pravica do prenosljivosti podatkov: vse podatke, ki ste nam jih posredovali in jih hranimo o vas, smo vam dolžni na vašo zahtevo posredovati v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in vi imate pravico te podatke posredovati drugemu upravljavcu;
 • pravica do ugovora: uporabniki lahko zahtevate, da vaših podatkov ne vključujemo v kakršnekoli obdelave in statistične analize, pri čemer običajno ne gre za prepoznavne osebne podatke. Kljub temu imate pravico ugovora do uporabe teh podatkov;
 • pravica do odločanja o avtomatiziranem sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Združevanje vprašalnikov in ekplicitnih dovoljenj

V centru ob fizičnih prijavah in na spletni strani in njenih poddomenah pri različnih vprašalnikih, s katerimi nam posredujete svoje podatke, lahko uporabljamo združevanje s prijavo na naše e-novice. Prijava na e-novice je vedno pogojena z vašim eksplicitnim dovoljenjem. Podatki vprašalnikov in eksplicitna dovoljenja so shranjeni ločeno in medsebojno niso povezani.

Varnost prenosa in hranjenja podatkov

Vsi strežniki in ostali sistemi, na katerih so shranjeni vaši osebni podatki, so varni in primerno zaščiteni po standardnih protokolih.

Spletna stran in vse njene poddomene imajo vgrajen varnostni certifikat SSL (Let’s Encrypt), ki zakodira komunikacijo med spletno stranjo in uporabniki.

Dostop do vaših osebnih in ostalih podatkov imajo samo pooblaščeni sodelavci podjetja Hitrost d.o.o.. Dostop do podatkov je omogočen in dovoljen samo za opravila, ki so nujno potrebna pri njihovem delu.

Kako lahko uveljavite svoje pravice glede zasebnosti?

Kadarkoli lahko koristite svoje pravice in zahtevate vpogled v zapis o vaših podatkih, popravek, izbris iz baze ali uveljavljate katerokoli od omenjenih pravic.

Zaradi preprečevanja zlorab in zagotavljanja zanesljive identifikacije bomo lahko od vas zahtevali dodatne podatke. Če vas ne bomo mogli zanesljivo identificirati, lahko ukrepanje tudi zavrnemo. Na vaše zahteve se bomo odzvali v najkrajšem možnem času ali najkasneje v dveh tednih po vašem zahtevku.

Če menite, da z obdelavo vaših podatkov kršimo Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, se lahko obrnete tudi na Informacijskega pooblaščenca.