Več informacij pomeni več vpliva

Identiteto v grobem sestavlja osebnost (vrednote, prepričanja) in programe odločanja (sposobnosti, obnašanje in okolje). Sklop tehnik zajema v splošnem pridobivanje informacij o osebi na katero želimo vplivati in povezovanje teh informacij z našimi sugestijami.

Informacije za višje nivoje osebnosti dobimo z opazovanjem in spraševanjem z določenimi vprašanji, ki nam pomagajo pridobiti predvsem vrednote.

Za nižje nivoje pa s pomočjo identifikacije metaprogramov (na primer 4×4). Na primer kriterije in vrednote zelo dobro lahko uporabimo kot okvir za prodajni pogovor, saj jih povezujemo z želenim rezultatom.