Uporabi um koristno in podoživi kar želiš

Več milijonov let je človek razvijal svoj intelekt z dobrimi nameni, da bo njegovo doživetje sveta boljše. Žal zaradi programiranja sodobne družbe ljudje uporabljajo svoje najboljše tehnike proti sebi.

Primer: gospa ima fantastično vizualizacijo in neverjeten spomin za to, da si vedno znova lahko prikliče dogodke, kako jo je zapustil mož in si s tem ustvarja negativne emocije, energijo ter uničuje svoje telo in odnose z ljudmi okoli nje.

Biti refleksiven pomeni s tehnikami obvladovati svoje pretekle dogodke.

Področja tehnik sestavlja:

  • Oster in čist um (intelekt).
  • Emocionalno polna vizualizacija.
  • Poustvarjanje z regresijo.
  • Preokvirjanje preteklih dogodkov.
  • Lucidne sanje.
  • Ustvarjanje prihodnosti in razsvetlitev.