… komuniciranje

Reaktivna komunikacija je komunikacija, ki vključuje izključno nezavedno reakcijo na zunanji dražljaj (temelji večinoma na programiranju otrok do sedmega leta starosti).

Proaktivna komunikacija pomeni sposobnost zavestnega reagiranja in vpliva na druge s različnimi tehnikami.

Primer: Predstavljajte si, da ste v pogovoru s prijateljem, ki vam poskuša sporočilo sporočiti z besedami, tonom in telesno govorico. Njegovo sporočilo ima racionalno (informacijsko) vrednost in čustveno komponento. Če razmišljate samo o izgovorjenih besedah (informativna vrednost), bo vaša sposobnost vplivanja na prijatelja in zares razumevanje besed zelo omejena in povečini reaktivna.

Če ignorirate čustvena stanja, prikazana na neverbalni način, se boste prej odzivali, kot vplivali. Vaš odgovor bo temeljil na vaših vrednotah in ne na vrednotah prijateljev. 

Reaktivna komunikacija je tako neusmerjena proti cilju in pomeni, da človek večinoma reagira na zunanje dražljaje.  Proaktivna komunikacija je nasprotno, vedno ciljno usmerjena in če nimamo drugega cilja želimo sogovornika pustiti v boljšem čustvenem stanju, ko je bil prej.

Proaktivna komunikacija pomeni pridobiti nazaj moč in nadzor nad svojim življenjem. Napredne proaktivne komunikacijske tehnike pomenijo, da imamo možnost vplivati najprej z inspiracijo in šele nato z močjo.

Več učinkovitih tehnik, ki se jih naučimo pomeni več možnosti polnega življenja, ki se odraža v:

  1. Pozitivno usmerjeni komunikaciji.
  2. Spremljanju odziva in prilagajanje sugestij.
  3. Sposobnostih, da z najmanjšo sugestijo dosežemo želeni učinek.
  4. Obvladovati sebe in druge – prevzemanje nazaj kontrole.
  5. Zavedanje trenutnega emocionalnega stanja in s tem življenja v tem trenutku.